Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από τον διετή Ευρωπαϊκό κανονισμό εγγυήσεων, και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

 

1. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα (εγκατάσταση και διάγνωση από επίσημο συνεργείο) ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν (εξαίρεση αποτελούν τα προϊόντα που εφαρμόζονται σε συστήματα που έχουν υποστεί μετατροπή , υγραέριο κ.λ.π.) και αφού πρώτα ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα του εκάστοτε εργοστασίου, διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής και η επιστροφή/αντικατάσταση των προϊόντων επιβαρύνει αποκλειστικά το Κατάστημά μας, σε κάθε άλλη περίπτωση επιβαρύνεστε εσείς τα έξοδα αποστολής.

 

2. Όλα τα Αναλώσιμα είδη (Φίλτρα, τακάκια, δισκόπλακες, σιαγόνες κλπ.) δεν καλύπτονται από εγγύηση από τον κατασκευαστή τους.

© 2020 Σταματόπουλος | All Rights Reserved.
Design & Development by